do góry

Ogłaszenie nabór na stanowisko: Animator kultury


  SAMORZADOWE CENTRUM KULTURY TURYSTYKI I REKREACJI W POPIELOWIE

  Ogłasza nabór na stanowisko:

   Animator kultury

   

  UMOWA:

  Umowa o pracę, 1/1 - etat

  WYKSZTAŁCENIE:

  Średnie/wyższe

  Składanie oferty:

  Osobiście lub pocztą na adres Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie ul. Powstańców 34, 46-090

  Wymagane dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: Nabór na stanowisko Animator kultury”.

  Pocztą elektroniczną na adres: kultura.adm@popielow.pl  z tytułem: „Nabór na stanowisko Animator kultury”.

  Termin składania dokumentów do dnia 13 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu)

  Planowany termin zatrudnienia: od września 2021

  Najważniejsze zadania:

  1. planowanie kalendarza imprez i propozycji programowych Centrum Kultury
  2. edukacja kulturowa, przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć, wydarzeń, konkursów, warsztatów;
  3. prowadzenie zajęć artystycznych z dziećmi i seniorami
  4. inicjowanie działań amatorskiego ruchu artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem interesujących i wartościowych zjawisk kulturalno-artystycznych stanowiących o bogactwie regionu;
  5. koordynacja edukacji kulturalnej w zakresie realizacji działań edukacyjnych, tworzenie projektów kulturalnych, nawiązywanie współpracy z instytucjami i  środowiskiem artystycznym ;
  6. utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z organizacjami i grupami nieformalnymi współpracującymi z Centrum Kultury, zbieranie informacji o oczekiwaniach i potrzebach kulturalnych społeczności;

  Wymagania:

  1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły): średnie/wyższe (mile widziane artystyczne, animacja kultury, )
  2. Zainteresowania artystyczne;
  3. Predyspozycje do pracy w środowisku lokalnym;
  4. Predyspozycje lub doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalno-oświatowej;
  5. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń  biurowych;
  6. Dyspozycyjność, gotowość do pracy o różnych porach dnia, w różne dni tygodnia;
  7. Prawo jazdy kat. B

  Predyspozycje osobowościowe:

  • Samodzielność i zaangażowanie;
  • Odpowiedzialność, rzetelność, skrupulatność;
  • Kreatywność, pomysłowość;
  • Komunikatywność i wysoka kultura osobista;
  • Dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność pracy w zespole;
  • Duża motywacja do pracy;
  • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności;
  • Umiejętność pracy ze zróżnicowanymi wiekowo grupami (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy);

  Oferujemy:

  • umowę o pracę;
  • udział w ciekawych i różnorodnych projektach kulturalnych;
  • współuczestniczenie w kreowaniu docelowego kształtu i oferty kulturalnej
  • możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwoju zawodowego;
  • odpowiednie stanowisko i miłą atmosferę w pracy;

   

  Wymagane dokumenty:

  1) życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego;

  2) list motywacyjny;

  3) ewentualnie kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, osiągnięcia;

  Do wymaganych dokumentów aplikacyjnych należy dodatkowo dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby

  Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy rekrutacyjnej


  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Kamil Dziechciński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-06-28 18:53:15 przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr